DatoFraTilNMTimer
21/08/2020PlatariaGouvia234h 48m
25/08/2020GouviaMandraki40h 45m
27/08/2020MandrakiLakka254h 0m
28/08/2020LakkaGaios51h 7m
29/08/2020GaiosZavia132h 1m
30/08/2020ZaviaPlataria81h 38m
31/08/2020PlatariaGouvia243h 48m
05/09/2020GouviaGaios345h 39m
07/09/2020GaiosLefkas345h 58m
08/09/2020LefkasAmbelakia113h 0m
10/09/2020AmbelakiaSyvota113h 0m
13/09/2020SivotaNidri93h 0m
14/09/2020NidriKarnagio54h 0m
15/09/2020KarnagioCleopatra193h 53m
19/09/2020CleopatraVathi204h 48m
21/09/2020VathiKarnagio31h 0m
22/09/2020KarnagioSpiglia22h 0m
29/09/2020SpigliaSivota82h 0m
05/10/2020SivotaPreveza255h 39m
10/10/2020PrevezaCleopatra153h 0m
Total29865h 03m